Fiber är en framtidssäker, snabb och stabil nätverksteknik som sakta men säkert kommer ersätta det 100 år gamla kopparnätet. Numera väljer de flesta teleoperatörer att bygga långdistanslinjer med fiberoptiska kablar för att de helt enkelt är bättre. Nämnvärda exempel är att fiberoptik har högre hastigheter, bär mer information och är opåverkat av elektromagnetisk störning eftersom fiberoptik ej leder elektricitet.

Skillnaden med fiber

Fibernätverk är en typ av nätverk där kommunikationssystemet på nätverket är byggt på fiberoptiska kablar. Två andra vanliga kommunikationssystem är kopparkabel och trådlös. Vad som är tekniskt sett är fascinerande är att var och ett av dessa system skickar olika typer av signaler; ljus, elektrisk och radio. Med fiberoptik sänds alltså data i form av ljuspartiklar genom en fiberoptisk kabel.

På samma sätt som kopparnätet kommer fiber sannolikt att användas i många årtionden. Dock kommer det möjligtvis bli tuffare konkurrens med trådlös som nätverksteknik som bli allt snabbare och tillförlitligare, däribland mobilnätet 5G som sägs lanseras inom något år.

Två typer av fiber

Multimode fiber och singelmode fiber är de två primära typerna av fiberoptisk kabel som används i fibernätverk. Generellt sett är används singelmode för längre avstånd och multimode för kortare avstånd. För att kunna se vilken typ en fiberoptisk kabel går det att titta på kabelns färg. Kablar för singelmode är oftast i färgen gul medan färgen för multimode finns i lila, orange och blå.

Att singelmode är bättre lämpat för längre avstånd beror på en mindre diameter i kabelns glasfiberkärna som bidrar till att bibehålla signalstyrkan.

Multimode:s glasfiberkärna har däremot en större diameter som gör att ljussignaler kan studsa och reflektera genom kabeln. Detta gör att större datamängder kan överföras till priset av risk för signalförlust eller störning.

Värt att veta är att båda typer har exakt samma yttermått eftersom diameterskillnaden är inne i själva kabeln.