Framtidens teknik handlar om teknisk utveckling, men också om finansiering och ekonomi. De som utvecklar de nya spännande teknikerna behöver ju få en rimlig lön att leva på också. Därför kan det vara smart att försöka få tag på sådan finansiering. Och för den som har den andra rollen, som investerare, kan det vara klokt att läsa i ekonomitidningar på nätet som Wall Street Journal, The Economist eller svenska Dagens Industri för att få veta mer om vilka investeringsmöjligheter som verkar heta och vilka teknikföretag som verkar lovande. Ett företag som har gått från superhett till att behöva vidta kraftfulla sparåtgärder är svenska Fingerprint som är baserade i Göteborg och deras aktie har gjort ungefär samma resa. Från att vara mycket lågt värderad på runt 10 kr per aktie eller mindre till att stiga till över 100 kr per aktie i värde, och sen ner på botten igen efter ett ordentligt och långvarigt fall. Om botten är nådd ännu är svårt att säga.

Ja för en investerare så är ny teknik mer vanskligt att investera i än något mer beprövat, men å andra sidan kan belöningen bli stor om man satsar på rätt företag.

Två företag som vill göra skillnad i marina miljöer till havs är det norska företaget Kongsberg Maritime och Robert Allan Ltd (Ltd står för Limited, en brittisk företagsform). De vill utveckla fartyg som kan bekämpa bränder utan besättningar. Besättningslösa fartyg och förarlösa brandbåtar som kan släcka bränder på andra båtar men även på oljeborrplattformar. Deras första brandsläckningsfartyg i en serie av fartyg har fått namnet Ralamander. Den ska vara cirka 20 meter i längd och ombord på den ska det finnas brandpumpar, tre till antalet. Det ger en kapacitet på 2 400 kubikmeter att pumpa per timme. En kubikmeter vatten är 1000 liter vatten eftersom det går 1000 kubikdecimeter på en kubikmeter och eftersom en liter vatten är en kubikdecimeter. Alltså m.a.o. 2,4 miljoner liter vatten i timmen.