En spännande teknik som är under utveckling är förarlösa farkoster som antingen kan styras genom fjärrstyrning eller som kan styra sig själv. Tekniken är delvis redan här och inte en framtidsteknik. Häromdagen i juli år 2018 så använde man sig från svensk kustbevakning och räddningstjänst till exempel av en slags robot som kunde ta sig fram för egen maskin under vattnet för att undersöka hur omfattande de hål och trasigheter i skrovet var på det skepp som gått på grund i Östersjön utanför Tjusts skärgård. Och förarlösa flygplan och drönare är heller inte något nytt för militära ändamål utan något som USA har använt under ett antal år operativt i Afghanistan både för övervakning och för att anfalla militära mål, ibland med civila som drabbats. Risken för att amerikanska soldater stupar i strid minskar, men däremot finns en överhängande risk att man får fler oskyldiga civila som hamnar i vägen eller i skottlinjen när man styr en drönare med svartvita bilder (av det slag man brukar kunna få en glimt av i nyheterna från CNN ) från en kamera istället för att man har både ögon och öron på plats nere på marken. Perceptionen är inte riktigt jämförbar.

Men tekniken behöver inte vara något dåligt i sig utan det handlar även om hur man använder den. Det går t.ex. att använda förarlösa robotar som styrs med fjärrstyrning för att utforska rasmassor efter jordbävningar i sökandet efter överlevande. En ny tillämpning av befintliga koncept och befintlig teknik. Men även något som bygger vidare på själva tekniken. För att hitta överlevande i rasmassor i en byggnad som har kollapsat efter en jordbävning så kan man inte alltid nöja sig med synintryck och hörsel. Men med avancerad ny teknik så går det att fästa sensorer på de små robotfarkosterna som kan uppfatta värme, ljud och även kemiska ämnen som människor utsöndrar. Singapore Civil Defense Force har visat upp tekniken, de kallar den lilla roboten för Life Detection Robot.