Internet skulle aldrig vara samma sak utan sociala medier och forum för utbyte av åsikter och idéer. Sociala medier gör därmed internet interaktivt och dynamiskt genom att bjuda in till “digital dialog”, det vill säga en plats där människor både kan inhämta information och dela information i form av texter, bilder och videor. På denna punkt är internet unikt i jämförelse med tidigare kommunikationstekniker som telegrafi, radio och TV.

Visst, rent tekniskt sett kan information utbytas med ovannämnda tekniker, dock långt ifrån närheten av samma nivå av interaktivitet och smidighet som internet erbjuder. På internet kan en anonym användare på måfå skapa en forumtråd med valfri fråga och potentiellt få hundratals, eller till och med tusentals svar på kort tid om frågan är intresseväckande och med hjälp av lite tur.

Internet är en livlig plats

Internet är den livligaste platsen på jorden som vem som helst med internetuppkoppling kan nå, från vilken plats som helst i princip. Läs och häpna över följande lista på statistik:

  • Facebook får 500 000 nya användare varje dag.
  • Twitters användare skickar sammanlagt 500 miljoner tweets varje dag.
  • YouTube tar emot 300 timmars video varje minut.
  • Instagram har över 800 miljoner aktiva användare och 95 miljoner foton laddas upp där varje dag.
  • LinkedIn har 500 miljoner medlemmar, dock är det endast 1 miljon som lagt upp ett innehåll.
  • Pininterest är så pass populär att sajten används av 44 procent av alla kvinnor på internet,
  • Badoo är aktivt i 190 länder och därmed ett utbrett socialt medium där det sänds över 350 miljoner meddelanden varje dag.

Internet i framtiden

Internet kommer i framtiden erbjuda kraftfullare nätverkstekniker, såväl via kabel genom fiberoptik som trådlösa 5G-nät. Förmodligen kommer internet bli mer och mer trådlös eftersom tekniken tillåter det allt mer, framför allt genom mobila enheter, wi-fi och cloud computing.

Även internets demografi kommer förändras stort då endast 10-11 procent i Afrika har en egen internetanslutning, och i Asien är andelen ungefär en fjärdedel.